Macrogol en elektrolyten Sandoz 13,8 g, poeder voor drank (2024)

Toelating Nederland
Producent Sandoz
Verdovend Nee
ATC-Code A06AD65
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor constipatie

Vergunninghouder

Sandoz

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Macrogol en elektrolyten Sandoz 13,8 g is een laxeermiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van langdurige verstopping (obstipatie). Het wordt niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 12 jaar. Macrogol 3350 maakt uw ontlasting zachter en makkelijker uit te scheiden, waardoor de obstipatie verlicht wordt. De elektrolyten (zouten) helpen om de normale hoeveelheden natrium, kalium en water in uw lichaam te handhaven tijdens uw behandeling voor obstipatie.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • U heeft een gaatje of scheurtje in de darmwand.
 • U heeft een afsluiting van de darm (darmobstructie, ileus).
 • U heeft een ernstige darmontsteking, zoals ulceratieve colitis, de ziekte van Crohn of toxisch megacolon.

Als een van deze omstandigheden op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts of apotheker voor advies.

Sommige geneesmiddelen, bijv. middelen tegen epilepsie, zijn mogelijk minder werkzaam als u ook Macrogol en elektrolyten Sandoz 13,8 g gebruikt.

Gebruikt u naast Macrogol en elektrolyten Sandoz 13,8 g nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Macrogol en elektrolyten Sandoz 13,8 g kan op ieder moment van de dag ingenomen worden, met of zonder eten of drinken.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit middel heeft geen invloed op de rijvaardigheid of het gebruik van machines.

Macrogol en elektrolyten Sandoz 13,8 g bevat 0,63 mmol (25 mg) kalium per sachet. Hier moet u rekening mee houden als u meer dan één sachet per dag neemt en een verminderde nierfunctie heeft of een kaliumbeperkt dieet volgt.

Macrogol en elektrolyten Sandoz 13,8 g bevat 8,1 mmol (187 mg) natrium per sachet. Hier moet u rekening mee houden als u een natriumbeperkt dieet volgt.

Het sinaasappelaroma in dit middel bevat glucose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Het sinaasappelaroma en het citroen-limoenaroma bevatten zwaveldioxide (E220), dat in zeldzame gevallen ernstige overgevoeligheidsreacties (allergische reacties) en bronchospasme (plotselinge kortademigheid en piepende ademhaling) kan veroorzaken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen, kinderen (12 jaar en ouder) en ouderen:

De gebruikelijke dosis voor obstipatie is een tot drie maal per dag 1 sachet.

Wijze van bereiden

Maak het sachet open en doe de inhoud in een glas. Voeg ongeveer 125 ml water toe. Roer goed totdat het poeder opgelost is en drink het dan op.

Duur van de behandeling

Voor obstipatie mag de duur van de behandeling normaal gesproken niet langer zijn dan 2 weken.

U kunt last krijgen van heftige pijn en zwelling in de buik, braken of diarree. Als dit gebeurt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Neem de dosis alsnog in zodra u eraan denkt en ga dan verder met het normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Om het beste resultaat te krijgen moet u altijd de hele behandelingskuur afmaken zoals in deze bijsluiter beschreven is. De obstipatie zal dan volledig oplossen. Als u te vroeg stopt, kunnen uw symptomen aanhouden.

Worden uw symptomen na 14 dagen niet minder of worden ze zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

From our Magazine

05.07.2023 De mythe van de gezonde bruine kleur: Welke effecten heeft blootstelling aan de zon op de huid?

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u last krijgt van onderstaande bijwerkingen, stop dan met het gebruik van Macrogol en elektrolyten Sandoz 13,8 g en ga onmiddellijk naar uw arts:

 • tekenen van een allergische reactie, zoals uitslag, jeuk, kortademigheid of moeite met ademhalen
 • tekenen van een verandering van de water- of elektrolytenbalans (zoutgehaltes) in uw lichaam, zoals zwelling (vooral van de enkels), zich zwak of steeds vermoeider voelen of meer dorst samen met hoofdpijn.

De volgende bijwerkingen zijn ook mogelijk:

 • buikpijn
 • lichte diarree (bij het begin van de behandeling; dit verdwijnt meestal als u het aantal sachets dat u gebruikt vermindert)
 • misselijkheid
 • braken
 • gezwollen buik (opgeblazen gevoel)
 • rommelende maag
 • winderigheid
 • pijn aan de anus

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en het sachet na “Niet te gebruiken na:” of “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25ºC.

Gebruik Macrogol en elektrolyten Sandoz 13,8 g niet als u ziet dat een van de sachets beschadigd is.

Opgeloste macrogol drank kan afgedekt in de koelkast (2-8°C) bewaard worden en moet binnen 24 uur gebruikt worden. Gooi drank die niet binnen 24 uur gebruikt is weg.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

De werkzame stoffen in dit middel zijn: macrogol 3350 (13,125 g), natriumchloride (0,3507 g), natriumwaterstofcarbonaat (0,1785 g) en kaliumchloride (0,0466 g).

De andere stoffen in dit middel zijn colloïdaal watervrij silicium, sacharinenatrium, sinaasappelaroma (bevat natuurlijke smaakstoffen, glucose, maltodextrine, acaciagom, alfa-tocoferol, zwaveldioxide [E220]) en citroen-limoenaroma (bevat natuurlijke smaakstoffen en extracten, natuurgelijke smaakstoffen, maltodextrine, acaciagom, citroenzuur, zwaveldioxide [E220]).

Macrogol en elektrolyten Sandoz 13,8 g is een wit poeder.

Elk sachet bevat 13,8 gram poeder en is verpakt in doosjes met 2, 6, 8, 10, 20, 30, 50, 60 of 100 sachets.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikant

Klocke Pharma-Service GmbH

Compound Macrogol 13.8g Powder for Oral SolutionLaxoglam - Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen Macrogol + elektrolytes Sandoz poeder voor drankGangiden LaxirivaMacrogol HEXAL plus Elektrolyte Pulver zur Herstellung einer Lösung zum EinnehmenMacrolief 13.8g sachet, powder for oral solution MACROGOL SANDOZMacrogol + elektrolytes Sandoz poudre pour solution buvable Macrogol en elektrolyten Sandoz 13,8 g, poeder voor drank Macrogol SandozMacrogol SandozMacrogol Placasod 13,7 g polvo para solución oral Laxiriva

Strassburger Strasse 77,

77767 Appenweier

Duitsland

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke Allee 1

39179 Barleben

Duitsland

Hermes Pharma GmbH

Allgäu 36

9400 Wolfsberg

Oostenrijk

In het register ingeschreven onder:

Macrogol en elektrolyten Sandoz 13,8 g is in het register ingeschreven onder RVG 113312.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Verenigd Koninkrijk: Oostenrijk:

België:

Denemarken:

Finland:

Duitsland:

Ierland:

Italië:

Luxemburg:

Nederland:

Polen:

Portugal:

Spanje:

Zweden:

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2013

Advertentie

 • medikamio
 • Medicijnen
 • Macrogol en elektrolyten Sandoz 13,8 g, poeder voor drank
 • Brochure
Macrogol en elektrolyten Sandoz 13,8 g, poeder voor drank (2024)

FAQs

Macrogol en elektrolyten Sandoz 13,8 g, poeder voor drank? ›

Macrogol en elektrolyten Sandoz 13,8 g is een laxeermiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van obstipatie (verstopping, met name wanneer de obstipatie lang duurt) bij volwassenen, jongeren tot 18 jaar oud en ouderen. Het wordt niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Hoe snel poepen na macrogol? ›

De gewoonlijke dosering voor de meeste patiënten is 1 tot 2 sachets per dag. Afhankelijk van het individuele effect kunnen 3 sachets per dag nodig zijn. Het laxerend effect treedt 24 tot 48 uur na inname op.

Hoeveel drinken bij macrogol? ›

Meestal is het advies om 1 keer per dag 1 zakje te gebruiken en om daarnaast minimaal 2,5 liter water te drinken per dag.

Is macrogol een laxeermiddel? ›

Macrogol is een geneesmiddel dat een laxerende werking heeft. Het stimuleert de stoelgang. Dit geneesmiddel wordt gebruikt in geval van chronische en ernstige obstipatie. Ook kan Macrogol ingezet worden om de darmen leeg te maken voor darmonderzoek of -spoeling.

Waarmee mag je macrogol mengen? ›

Macrogol Eureco-Pharma 10g wordt gebruikt om obstipatie te behandelen bij volwassenen en kinderen van 8 jaar en ouder. Dit geneesmiddel bestaat uit een poeder dat u oplost in een glas water (minstens 50 ml) en vervolgens opdrinkt.

Wat zijn de nadelen van macrogol? ›

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?
 • Opgeblazen gevoel in de bovenbuik, misselijkheid en diarree. Na een paar dagen of na het verlagen van de dosering verdwijnt dit meestal vanzelf. Na langdurig gebruik kan erge diarree optreden. ...
 • Buikpijn. Dit is een gevolg van de werking van het product en trekt vanzelf weer weg.

Hoeveel kilo poep kan je in je darmen hebben? ›

Bij bijna elke persoon die een westers dieet volgt, zijn de afvalproducten zich langzaam aan het ophopen in het lichaam, in het lichaamsvet, in de spieren, de organen, bijna overal in. Naar schatting heeft de gemiddelde westerling maar liefst 3 tot 4,5 kilo giftig fecaal afval (ontlasting) in zijn darmen.

Hoe krijg je een vastzittende drol eruit? ›

Probeer het volgende om je harde ontlasting zachter te maken:
 1. Drink voldoende. Drink anderhalf tot twee liter water per dag.
 2. Eet met regelmaat. Eet regelmatig en sla je ontbijt niet over.
 3. Eet voldoende vezels. ...
 4. Beweeg voldoende. ...
 5. Stel je toiletbezoek niet uit. ...
 6. Gebruik een laxeermiddel.

Welk laxeermiddel werkt het snelst? ›

Bisacodyl is een laxeermiddel dat heel snel werkt. Een zetpil werkt vaak al binnen 20 minuten. Als je een tablet met bisacodyl slikt, dan merk je het effect na ongeveer 6-12 uur. Gebruik bisacodyl niet langer dan 3 dagen achter elkaar.

Wat is het verschil tussen macrogol en macrogol en elektrolyten? ›

Macrogol 3350 maakt uw ontlasting zachter en makkelijker uit te scheiden, waardoor de obstipatie verlicht wordt. De elektrolyten (zouten) helpen om de normale hoeveelheden natrium, kalium en water in uw lichaam te handhaven tijdens uw behandeling voor obstipatie.

Hoe lang duurt het voor je darmen leeg zijn? ›

In totaal duurt je hele spijsvertering 24 tot 48 uur, afhankelijk van wat je precies gegeten hebt en hoeveel.

Wat kost een doos macrogol? ›

Kostenoverzicht macrogol/elektrolyten
MACROGOL/ZOUTEN
Gemiddelde prijs per 8 stuks
COLOFORT, POEDER VOOR DRANK€ 19,31€ 4,83 vergoed
KLEAN PREP, POEDER VOOR DRANK€ 19,30€ 4,83 vergoed
MOVIPREP, POEDER VOOR DRANK€ 19,31€ 4,83 vergoed
10 more rows

Welke drank is goed voor de darmen? ›

Water, thee, bouillon of verdund vruchtensap zijn geschikt. Heldere sappen, zoals appelsap, perensap en druivensap zijn minder geschikt, omdat deze drankjes voor sommige mensen juist laxerend werken. Eet veel vezels. Vezels in de darmen houden de ontlasting soepel en geven volume en stevigheid.

Hoe werkt macrogol het beste? ›

Macrogol maakt de ontlasting zachter. Het verbetert de stoelgang en verlicht verstopping (obstipatie). Het wordt ook voorgeschreven als darmspoeling om de darm leeg te maken voor een darmonderzoek of operatie. Macrogol wordt vaak samen gebruikt met elektrolyten (zouten).

Is macrogol vrij verkrijgbaar? ›

Dit is het bedrag dat per stuk ten laste van uw eigen risico komt. Dit geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar.

Hoeveel macrogol voor volwassenen? ›

Volwassenen en kinderen ≥ 8 jaar

1–2 sachets per dag, bij voorkeur in één enkele dosis innemen 's ochtends.

Wat te doen als macrogol niet werkt? ›

Advies. Adviseer bij obstipatie in eerste instantie voldoende inname van vocht en vezels, en voldoende beweging. Indien een dieet met extra vezels niet volstaat, is psyllium een alternatief. Bij de medicamenteuze behandeling van functionele obstipatie is een osmotisch laxans eerste keus.

Wat helpt om direct te poepen? ›

U kunt zelf het volgende doen:
 • Drink ten minste 1,5 tot 2 liter per dag.
 • Eet regelmatig. ...
 • Eet genoeg vezels. ...
 • bewegen: Zorg dat u iedere dag ten minste een halfuur intensief beweegt (bij voorkeur drie keer tien minuten of twee keer een kwartier mag ook). ...
 • ga naar het toilet zodra u aandrang voelt.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terence Hammes MD

Last Updated:

Views: 6065

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terence Hammes MD

Birthday: 1992-04-11

Address: Suite 408 9446 Mercy Mews, West Roxie, CT 04904

Phone: +50312511349175

Job: Product Consulting Liaison

Hobby: Jogging, Motor sports, Nordic skating, Jigsaw puzzles, Bird watching, Nordic skating, Sculpting

Introduction: My name is Terence Hammes MD, I am a inexpensive, energetic, jolly, faithful, cheerful, proud, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.